Een advocaat direct geregeld

Aansprakelijkheid & Privacy

Beperking aansprakelijkheid

De teksten op deze website zijn door een deskundig strafrecht advocaat opgesteld. Mochten desalniettemin vergissingen/fouten in de tekst voorkomen dan wordt aansprakelijkheid hiervoor volledig uitgesloten. De strafrechtadvocaat neemt in beginsel binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Dit is een gratis gesprek. Ingeval van onjuist ingevulde formulieren, zoals voor zaken die niet over strafrecht gaan als een dagvaarding is ontvangen, of het ontbreken van gegevens zoals een juist telefoonnummer, kan helaas niet altijd contact worden opgenomen. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor het om wat voor reden dan ook niet of niet tijdig contact opnemen na het invullen van het contactformulier.

Privacy / uw gegevens

De door u verstrekte gegevens na het invullen van een formulier, worden door Singel Advocaten slechts gebruikt om contact met u te kunnen opnemen om de mogelijkheden met u te bespreken danwel - indien wij u verder bijstaan - om uw gegevens in onze reguliere zaakadministratie te kunnen opnemen. De gegevens worden door ons nimmer aan derden verstrekt, behoudens aan de advocaat die contact met u opneemt of uw zaak behandelt. Uw per email-verstrekte gegevens worden door ons intern bewaard voor een periode van vijf jaren, om op enig moment - bijvoorbeeld op uw verzoek - te kunnen nagaan of u contact met ons heeft opgenomen en om intern de ingekomen melding deugdelijk te kunnen afhandelen.

Over Singel Advocaten

Singel Advocaten is een maatschap bestaande uit een natuurlijk persoon en de beroepsvennootschap Singel Advocaten B.V. Op verzoek wordt u kostenloos een lijst van de leden van de maatschap toegezonden. Elke Aansprakelijkheid voor onze dienstverlening in geval van opdrachtverstrekking, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval daadwerkelijk onder onze beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op al onze diensten zijn verder onze algemene voorwaarden van toepassing, welke u hier kunt downloaden.